Kamerový systém na predajni 3Ddesign,s.r.o.

  1. Účelom kamerového systému v spoločnosti 3Ddesign, s.r.o. je zabezpečenie bezpečnosti majetku a ochrana zamestnancov v prevádzke na adrese Moyzesovej 228/20, 90028 Ivanka pri Dunaji.
  2. Kamerový systém sa bude skladat z niekoľkých kamier umiestnených na exteriéri a interiéri prevádzky. Výber a umiestnenie kamier bude vykonané tak, aby zabezpečili maximálne pokrytie celého priestoru prevádzky a zároveň zachovali súkromie zamestnancov a zákazníkov.
  3. Kamerový systém bude spustený a monitorovaný nonstop. Záznamy budú uchovávané po dobu 14 dní a po uplynutí tejto doby budú automaticky vymazané.
  4. Záznamy z kamier budú prístupné len pre autorizované osoby, ktoré budú vopred určené zodpovednými zamestnancami spoločnosti.
  5. Kamerový systém bude pravidelne kontrolovaný a udržiavaný tak, aby bol vždy v dokonalej prevádzkovej kondícii.
  6. V prípade akýchkoľvek nečakaných udalostí alebo incidentov sa budú záznamy z kamier použiť na vyšetrenie a riešenie prípadu.
  7. Súkromné údaje zákazníkov alebo zamestnancov budú chránené v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
  8. Táto smernica je platná od dátumu jej schválenia a môže byť kedykoľvek zmenená alebo aktualizovaná podľa potreby spoločnosti 3Ddesign, s.r.o.