Slovník pojmov

 • 3D model – Naskreslený alebo nakenovaný predmet v trojrozmernom priestore. 
 • ABS – Filament, ktorý sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti nárazu. 
 • ASA – Filament, ktorého výsledný produkt je možné vyhladiť pomocou výparov acetónu. 
 • Bed – Označenie podložky pre tlač 3D modelov. 
 • Extruder – časť tlačiarne, ktorou prechádza materiál pri tlači. Skladá sa z trysky, podávacieho mechanicmu na materiál a ventilátora. Filament Tvorí skupinu materiálov pre 3D tlač. 
 • FLEX – Filament, ktorý sa vyznačuje svojou flexibilitou. Je podobný gume a má viacero tvrdostí. Heatbed Označenie pre vyhrievanú podložku tlačiarne. 
 • HIPS – Filament pre tvorbu podpier. 
 • NYLON – Filament, ktorý patrí medzi technické filamenty. Je odolný a používa sa na namáhané súčiastky 
 • OBJ – Formát súboru pre tlač pomocou 3D tlačiarne. Vzniká exportom z programu pre návrh 3D modelu. 
 • PC – Polykarbonát je filament používaný na namáhané súčiastky. 
 • PETG – Filament, ktorého výsledný produkt je lesklý s príjemným farebným zafarbením. Tieto tlačové struny patria medzi kvalitné materiály a zaručujú bezproblémovú tlač. Tieto tlačové struny sa vyznačujú lepšou pevnosťou materiálu ako ABS. 
 • PLA – Filament , ktorý je vyrobený z prírodných zložiek a je biodegradovateľne odbúrateľný. 
 • PP – Filament, ktorého výsledný produkt je lesklý s príjemným farebným zafarbením. Tieto tlačové struny patria medzi kvalitné materiály a zaručujú bezproblémovú tlač. Tieto tlačové struny sa vyznačujú lepšou pevnosťou materiálu ako ABS. 
 • Priebehový filament – Filament, ktorý vzniká výmenou farieb materiálu počas výroby. 
 • Prusa i3 mk3s+ – Názov značky a typ tlačiarne 
 • RAFT – Označenie pre medzivrstvu medzi tlačeným objektom a podložkou. 
 • STL – Formát súboru pre tlač pomocou 3D tlačiarne. Vzniká exportom z programu pre návrh 3D modelu.
 • Support – Podpery pod výrobkom. Pomáhajú tlačiť modely, ktoré by bez nich tlačila tlačiareň vo vzduchu.